แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียนฯ (ระดับบัณฑิตศึกษา)

หัวข้อ ดาวน์โหลด
form b.1 (Thesis Fornat Verification) b.1.doc
Form b.2 (Request for Thesis Examination) Form_b.2.doc
form b.3 (pre-Exarination Thesis Evaluation) b.3.doc
Form B.4 Form_B.4.doc
จท 46 | คำรองขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหนวยกิตเกินกวากําหนดในขอบังคับจุฬาฯ (Request Form to Register Above Credits Allowed by University Regulations) jt46_grad_Request_Form_to_Register_Above_Credits_Allowed_by_University_Regulations.pdf
จท 48 | คำร้องขอถอนรายวิชา (W) หลังกำหนด (Request Form for Late Course Withdrawal) jt48_grad_Request__Form__for_Late_Course_Withdrawal.pdf
หนังสือขอเชิญสอบวิทยานิพนธ์ (ภายในมหาวิทยาลัย) **แบบฟอร์มใหม่** hnangsuueechiysbwithyaaniphnthphaayainmhaawithyaalay.doc
แบบ บ.1(ขอตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ) b1.doc
แบบ บ.2 (ขอหนังสือเชิญสอบวิทยานิพนธ์) aebb_b.2_khnangsuueechiy.doc
แบบ บ.3 (แบบประเมินวิทยานิพนธ์ก่อนสอบ) aebb_b.3_aebbpraeminwithyaaniphnthknsb.doc
แบบ บ.4 (บันทึกโปรดลงนามวิทยานิพนธ์) **แบบฟอร์มใหม่** aebb_b.4_banthuekoprdlngnaamwithyaaniphnth.doc
แบบ บ.วศ.1ก-ง (แบบเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์) vs1.doc
แบบ บ.วศ.2 (แบบขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์) bvs2.doc
แบบ บ.วศ.3 แบบขอแก้ไขชื่อและหัวข้อวิทยานิพนธ์ aebb_b.ws_.3_khaekaikhchuuehawkhwithyaaniphnth.pdf
แบบ บ.วศ.3 (ขอแก้ไขชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์) aebb_b.ws_.3_khaekaikhchuuehawkhwithyaaniphnth.doc
แบบ บ.วศ.4 (ขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบฯ) aebb_b.ws_.4_khepliiynaeplngkhnakrrmkaarsb.doc
แบบ บ.วศ.4 แบบขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ bvs4.doc
แบบ บ.วศ.6 (ใบประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์) aebb_b.ws_.6_aebbpraeminphlraaywichaawithyaaniphnth.pdf
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกษานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา aebbfrmkaarkhkhyaayewlaakaarsueksaa_radabbanthitsueksaakrniiuuen.pdf
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการศึกาเพื่อรอการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ ในวารสารระดับนานาชาติของนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต aebbfrmkaarkhkhyaayewlaakaarsueksaa_radabpriyyaaekephuuerkaartiiphimph.pdf

Events

« September 2015 »
SunMonTueWedThuFriSat
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Upcoming events

  • No upcoming events available